Legislație primară

Cadrul general

 1. Codul silvic

Administrarea fondului forestier

 1. Legea 338/2006 – Legea de aprobare OUG privind administrarea pădurilor din România
 2. OUG 139/2005 – Ordonanță de urgență privind administrarea pădurilor din România
 3. Legea 374/2006 – Lege privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru unii proprietari de terenuri forestiere
 4. Legea 252/2018 – Lege privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru unii proprietari de terenuri forestiere
 5. Legea 18/1991 – Legea fondului funciar
 6. Legea 1/2000 – Legea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere
 7. Legea 247/2005 – Legea reformei proprietății

Conservarea biodiversității

 1. Legea 49/2011 – Regimul ariilor naturale protejate
 2. OUG 57/2007 – Ordonanță de urgență privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice

Reconstrucţia ecologică, regenerarea şi îngrijirea pădurilor

 1. Legea 107/2011 – Comercializarea materialelor forestiere de reproducere
 2. Legea 100/2010 – Împădurirea terenurilor degradate
 3. Legea 289/2002 – Perdele forestiere de protecție

Integritatea, paza și protecția fondului forestier

 1. OUG 21/2004 – Ordonanță de urgență privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă
 2. OUG 98/2003 – Ordonanță privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice
 3. OUG 85/2006 – Ordonanță de urgență privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere
 4. Legea 84/2007 – Evaluarea pagubelor produse vegetației forestiere
 5. Legea 28/2009 – Comercializarea produselor de protecție a plantelor

Produsele lemnoase și nelemnoase

 1. Legea 407/2006 – Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic de vânat şi a complexurilor de vânătoare
 2. Legea 265/2017 – Legea privind stabilirea prețului de referință a masei lemnoase

Accesibilizarea pădurilor

 1. Legea 56/2010 – Accesibilizarea fondului forestier național
 2. Legea 192/2010 – Legea privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere și a lucrărilor de corectare a torenților din domeniul public al statului în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale

Controlul aplicării şi respectării regimului silvic

 1. OUG 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere forestiere
 2. Legea 171/2010 – Stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

Personal silvic

 1. OUG 59/2000 – Statutul personalului silvic