Activitate

Activitățile pe care GDF și le propune prin statutul propriu sunt:

 • Implicarea în procesul de elaborare a strategiilor și politicilor publice din domeniul forestier, conservarea biodiversității și bioeconomie
 • Organizarea de dezbateri și participare la consultări publice pe subiecte legate de obiectivele asociației, inclusiv activități de mediere între factorii interesați
 • Propunerea, derularea și participarea în proiecte de cercetare și de consultanță corespunzătoare scopului asociației
 • Sprijinirea autorităților publice pentru implementarea strategiilor și politicilor publice din domeniul forestier, conservarea biodiversității și bioeconomie
 • Atragerea de specialiști în proiecte și procese consultative și sprijinirea performanței profesionale în domeniul forestier
 • Formularea și publicarea de documente, lucrări, analize și rapoarte de specialitate.

Prin intermediul membrilor săi, GDF a participat deja într-o serie de proiecte și inițiative importante legate de strategia și politica forestieră:

 • Participare în proiectul «Viziuni și principii de dezvoltare a politicii forestiere 2020-2030»
 • Coordonarea elaborării de opțiuni strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere (2020-2021)
 • Participare în procesul de consultare a factorilor interesați în dezvoltarea unei noi politici forestiere (2020-2021)
 • Participare în proiectul SRDS (2021-2022)
 • Coordonare și participare în proiectul de elaborare a schiței Strategiei Naționale pentru Păduri – SNP30, ulterior aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1227/05.10.2022
 • Coordonare și participare în proiectul de elaborare a noului Cod Silvic