Convenții internaționale

  1. Legea 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa – Berna, 19 septembrie 1979;
  2. Legea 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice – Rio de Janeiro, 5 iunie 1992;
  3. Legea 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică – Rio de Janeiro, 5 iunie 1992;
  4. Legea 69/1994 pentru aderarea României la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție – Washington, 3 martie 1973.
  5. Legea 111/1998 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deșertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deșertificare, în special în Africa – Paris, 17 iunie 1994;
  6. Legea 389/2006 pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaților – Kiev, 22 mai 2003;
  7. Legea 76/2013 pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor – Bratislava, 27 mai 2011;