Grupul pentru Dialog Forestier

Împreună, prin profesionalism și transparență

Unelte utilizator

Unelte site


despre:obiective

Obiective

Sectorul forestier se află într-o profundă criză economică, tehnologică și morală. Cauzele acestei situații sunt multiple și s-au acumulat de-a lungul anilor de după 1990. Prea puține eforturi au fost făcute pentru a se găsi o cale de ieșire, iar tentativele trecute au eșuat mai ales din cauza diferendelor de opinie ale actorilor din sector cu privire la diverse detalii.

Prin contribuția unui număr de specialiști reuniți într-un proiect, având în centru membrii GDF, a fost elaborat un set de principii si arii tematice care au fost ulterior agreate de o largă comunitate profesională. Aceste principii sunt grupate într-un document de viziune care este prezentat în acest site. S-a creat astfel un cadru care poate fi utilizat ca o foarte bună umbrelă de comunicare pentru întreg sectorul forestier și care deschide o cale novatoare pentru toți actorii în abordarea problemelor sectorului.

Pe baza acestui cadru conceptual, Grupul pentru Dialog Forestier oferă o soluție de abandonare a acțiunii reactive și a atitudinii defensive pentru că:

  • Viziunea elaborată pleacă de la identificarea punctelor consensuale și nu a diferențelor dintre factorii interesați
  • Pe baza acestor principii deja agreate, viziunea identifică arii de intervenție care permit structurarea dialogului
  • Definirea ariilor de intervenție oferă posibilitatea de a oferi răspunsuri la presiunile societății, chemând factorii interesați la formularea de soluții fundamentate în cadrul ariilor de intervenție
  • Această schimbare de atitudine va atrage aprecierea unui spectru larg de factori interesați în mod real, va duce la întărirea discursului și imaginii sectorului în fața societății în ansamblu și va duce într-un timp relativ scurt la formularea de soluții strategice cu înalt grad de consensualitate

Luând în considerare tot acest context, obiectivele Grupului pentru Dialog Forestier sunt:

  • să inițieze o comunicare reală și activă între factorii interesați de sectorul forestier
  • să dezvolte această comunicare pornind de la aspectele consensuale și construiască instrumentele prin care se facilitează un dialog continuu în interiorul sectorului
  • să modereze dialogul profesional pentru a sprijini elaborarea de alternative strategice viabile care pot fi utilizate pentru politica forestieră a României